Giới thiệu bạn bè

Điều kiện Giao dịch của Blueberry Markets

Tìm hiểu thêm về chênh lệch giá, phí hoa hồng, hợp đồng hoán đổi, ký quỹ và chính sách bảo vệ khách hàng áp dụng cho bạn dựa trên khu vực bạn đang giao dịch.

Pháp nhân và Cơ quan quản lý
Chênh lệch giá và Phí hoa hồng
Bảo vệ Khách hàng
Điều kiện Giao dịch
Pháp nhân và Cơ quan quản lý
Pháp nhân và Cơ quan quản lý Chênh lệch giá và Phí hoa hồng Bảo vệ Khách hàng Điều kiện Giao dịch
Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Tên pháp nhân Blueberry Markets (V) Ltd
Người ủy quyền VFSC
Địa điểm văn phòng Govant Building, 1st Floor, BP 1276, Port Vila, Vanuatu
Ngôn ngữ được Hỗ trợ English
Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Forex
(chênh lệch giá từ)
0.0 điểm phầm trăm (pip)
$3.5 phí hoa hồng
Chỉ số
(chênh lệch giá từ)
0.5 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng
Hàng hóa
(chênh lệch giá từ)
0.0 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng
US Cổ phiếu
(chênh lệch giá từ)
0.1 điểm phầm trăm (pip)
$2 phí hoa hồng
Úc Cổ phiếu
(chênh lệch giá từ)
0.1 điểm phầm trăm (pip)
$0.05 phí hoa hồng
Crypto
(chênh lệch giá từ)
1 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng
Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Blueberry Markets có cung cấp biện pháp bảo vệ tiền của khách hàng không? Có — tách biệt tiền
của khách hàng
Cơ quan Khiếu nại SVG
Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Loại Tài khoản được Cung cấp Hợp đồng Chênh lệch - Standard
Hợp đồng Chênh lệch - Trực tiếp
Đòn bẩy Tối đa 1:500
Phí Nạp tiền Chuyển khoản Ngân hàng: Khác nhau
tùy thuộc vào từng ngân hàng
Tether: Kiểm tra với nhà cung cấp ví
PayPal**: Khác nhau
Thẻ Tín dụng: Miễn phí
Thẻ Ghi nợ: Miễn phí
Dragonpay: Miễn phí
Fasa Pay: Miễn phí
Neteller: Miễn phí
Skrill***: Miễn phí
Phí Rút tiền Chuyển khoản Ngân hàng: Khác nhau
tùy thuộc vào từng ngân hàng
Skrill***: Có thể tính phí 1-3%
PayPal**: Khác nhau
Neteller: Khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng
Tether: Miễn phí
Thẻ Tín dụng: Miễn phí
Thẻ Ghi nợ: Miễn phí
Dragonpay: Miễn phí
Fasa Pay: Miễn phí
Platforms MT4 - Web, Máy tính, Thiết bị di động
MT5 - Web, Máy tính, Thiết bị di động
Hỗ trợ Khách hàng +61 2 8039 7480
[email protected]

*Tỷ lệ đòn bẩy cao hơn lên đến 1:200 có thể được cung cấp cho Khách hàng Bán buôn ở Úc, tùy thuộc vào đánh giá cá nhân. Sau khi bạn đã tạo Tài khoản Thật, hãy liên hệ với Quản lý Tài khoản của bạn để xác minh tính đủ điều kiện của bạn.

**Một số quốc gia có thể không sử dụng được phương thức PayPal. Vui lòng kiểm tra tại đây để xem quốc gia của bạn có nằm trong danh sách loại trừ hay không.

***Một số quốc gia có thể không sử dụng được Skrill. Vui lòng truy cập trang web của Skrill để tìm hiểu thêm thông tin.

Do quy định, chúng tôi chỉ chấp nhận các khoản thanh toán Skrill phù hợp với đơn vị tiền tệ bản địa của khách hàng.

 • Khách hàng từ Châu Âu chỉ có thể giao dịch bằng đồng EUR.
 • Khách hàng từ các quốc gia khác chỉ có thể giao dịch bằng đồng USD.

Pháp nhân và Cơ quan quản lý

Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Tên pháp nhân Blueberry Markets (V) Ltd
Người ủy quyền VFSC
Địa điểm văn phòng Port Vila, Vanuatu
Ngôn ngữ được Hỗ trợ English

Spreads and Commissions

Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Forex (chênh lệch giá từ) 0.0 điểm phầm trăm (pip)
$3.5 phí hoa hồng
Chỉ số (chênh lệch giá từ) 0.5 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng
Hàng hóa (chênh lệch giá từ) 0.0 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng
US Cổ phiếu (chênh lệch giá từ) 0.1 điểm phầm trăm (pip)
$2 phí hoa hồng
Úc Cổ phiếu (chênh lệch giá từ) 0.1 điểm phầm trăm (pip)
$0.05 phí hoa hồng
Crypto (chênh lệch giá từ) 1 điểm phầm trăm (pip)
$0 phí hoa hồng

Bảo vệ Khách hàng

Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Blueberry Markets có cung cấp biện pháp
bảo vệ tiền của khách hàng không?
Có — tách biệt tiền
của khách hàng
Cơ quan Khiếu nại SVG

Điều kiện Giao dịch

Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)
Loại Tài khoản được Cung cấp CFD - Standard
CFD - Direct
Đòn bẩy Tối đa 1:500
Phí Nạp tiền Chuyển khoản Ngân hàng: Khác nhau
tùy thuộc vào từng ngân hàng
Tether: Kiểm tra với nhà cung cấp ví
PayPal**: Khác nhau
Thẻ Tín dụng: Miễn phí
Thẻ Ghi nợ: Miễn phí
Dragonpay: Miễn phí
Fasa Pay: Miễn phí
Neteller: Miễn phí
Skrill***: Miễn phí
Phí Rút tiền Chuyển khoản Ngân hàng: Khác nhau
tùy thuộc vào từng ngân hàng
Skrill***: Có thể tính phí 1-3%
PayPal**: Khác nhau
Neteller: Khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng
Tether: Miễn phí
Thẻ Tín dụng: Miễn phí
Thẻ Ghi nợ: Miễn phí
Dragonpay: Miễn phí
Fasa Pay: Miễn phí
Nền tảng MT4 - Web, Máy tính, Thiết bị di động
MT5 - Web, Máy tính, Thiết bị di động
Hỗ trợ Khách hàng +61 2 8039 7480
[email protected]

*Tỷ lệ đòn bẩy cao hơn lên đến 1:200 có thể được cung cấp cho Khách hàng Bán buôn ở Úc, tùy thuộc vào đánh giá cá nhân. Sau khi bạn đã tạo Tài khoản Thật, hãy liên hệ với Quản lý Tài khoản của bạn để xác minh tính đủ điều kiện của bạn.

**Một số quốc gia có thể không sử dụng được phương thức PayPal. Vui lòng kiểm tra tại đây để xem quốc gia của bạn có nằm trong danh sách loại trừ hay không.

***Một số quốc gia có thể không sử dụng được Skrill. Vui lòng truy cập trang web của Skrill để tìm hiểu thêm thông tin.

Do quy định, chúng tôi chỉ chấp nhận các khoản thanh toán Skrill phù hợp với đơn vị tiền tệ bản địa của khách hàng.

 • Khách hàng từ Châu Âu chỉ có thể giao dịch bằng đồng EUR.
 • Khách hàng từ các quốc gia khác chỉ có thể giao dịch bằng đồng USD.

Nạp tiền nhanh
chóng và rút tiền tức
thì - trên toàn cầu

Các giao dịch với chúng tôi luôn nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy. Bất kỳ và tất cả số tiền bạn nạp luôn có sẵn để rút.

 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo
 • Payment_Option Logo

Đăng ký
Blueberry Jam

Sao lưu các vị thế giao dịch của bạn và gửi kèm thông tin chuyên sâu cùng các hướng dẫn thực hiện vào thẳng hộp thư đến của bạn mỗi tuần

Cảm ơn. Bạn đã đăng ký thành công Blueberry Jam!